Gaëtan Havart devant sa maison

Gaëtan Havart devant sa maison
Source : 
Clovis Henrard